Darowizna

Pomoc finansowa- Darowizna

Szczep 14 MDHiZ serdecznie dziękuje za pomoc finansową.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na pomoc:

  • przy pozyskaniu materiałów programowych przydatnych do prowadzenia zajęć
  • w organizacji różnego rodzaju form metodycznych tj obozy, biwaki, rajdy
  • wdrażaniu programu wychowawczego ZHP w tym rozwoju charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy
  • w upowszechnianiu tradycji narodowej, patriotyzmu, kultury narodowej, wolontariatu
  • w kształceniu harcerzy i instruktorów

Jeżeli Państwo chcielibyście wesprzeć nas w postaci darowizny to prosimy o przelew adresowany jak poniżej:

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków 
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków

Konto: 45 1140 1010 0000 2412 8400 1005 
Tytułem: Darowizna na rzecz szczepu 14MDHiZ

 

Dziękujemy za dokonanie wpłat