Kontakt

Szczep 14 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych

Komendant szczepu:

phm Iwona Horsztyńska   iwona.horsztynska@zhp.net.pl    519 834 253

Z-ca komendanta szczepu:

dh Artur Joński    Artur.Jonski@zhp.net.pl   tel: 882 067 349

Skarbnik:

dh Andrzej Więckowski   Andrzej.Wieckowski@zhp.net.pl

Mail szczepowy: 

14mdhiz@pruszkow.zhp.pl

14 Mazowiecka Gromada Zuchowa 'Łowcy Muszelek' 9 i 10

14 MGZ   SP nr 9

Drużynowy:

dh Adam Konecki   

Kontakt:

Adam.Konecki@zhp.net.pl

tel: 882 911 364

14 MGZ  SP nr 10

Drużynowy:

dh Ignacy Różański

Kontakt:

Ignacy.Rozanski@zhp.net.pl

tel: 690 992 700

14 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego

14 MDH im. Stefana Czarnieckiego SP 9 i SP 10

Drużynowy:

dh Bartłomiej Horsztyński

Kontakt:

Bartek.Horsztynski@zhp.net.pl

tel: 519 857 511

14 Mazowiecka Drużyna Starszo harcerska z patrolem wędrowniczym

14 MDS w ZS1

Drużynowy:

dh Artur Joński

Kontakt:

Artur.Jonski@zhp.net.pl

tel: 882 067 349