Pożegnanie Druha phm Tadeusza Jarosa

Drodzy harcerze, członkowie szczepu,
dziś pożegnaliśmy Naszego Seniora Druha phm. Tadeusza Jarosa, wodza gromady zuchowej 14stek, drużynowego harcerskiego. Składamy wyrazy współczucia Rodzinie.
Rozkaz specjalny:
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Pruszków
im. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”
Pruszków, 10 września 2018 r.
Rozkaz Specjalny L.1/2018
Druhny i Druhowie,
Z głębokim żalem informuję, że w wieku 99 lat odszedł na wieczna wartę Druh phm. Tadeusz Jaros-prezes Stowarzyszenia Szarych Szeregów- Kręgu im. Aleksandra Kamińskiego w Pruszkowie.
Druh Tadeusz swoja służbę harcerską rozpoczął w 1933 r. w szeregach 14 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Pełnił funkcję drużynowego gromady zuchowej oraz drużyny harcerzy. W 1935 r. wraz ze środowiskiem był uczestnikiem Zlotu Jubileuszowego w Spale. Podczas wojny współorganizował Szare Szeregi w Pruszkowie, Hufiec „Zielony Dąb”. Zorganizował sieć nasłuchu radiowego i działalność wydawniczą. Współredagował pismo „Podsłuch”. Pełnił służbę żołnierską w harcerskim plutonie AK, utworzonym z szaroszeregowych drużyn Grup Szturmowych.
Działalność harcerską wznowił po reaktywowaniu ZHP w 1956 r. Był autorem licznych publikacji m.in. cennej książki o harcerstwie pruszkowskim „W służbie Bogu i Polsce 1911-1939” (wyd. w 2004 r.) Żegnamy strażnika historii, niezastąpionego opiekuna miejsc pamięci narodowej. Druhny i Druhowie, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Pruszków
W związku ze śmiercią Druha phm. Tadeusza Jarosa ogłaszam czternastodniową żałobę na terenie działania naszego hufca.
1. Polecam odczytać rozkaz specjalny z dnia 10.09.2018 r. na zbiórkach
drużyn.
2. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
3. Polecam nałożyć opaski na Krzyże Harcerskie.
Żałoba obowiązuje do 24 września 2018 r.
Czuwaj!
phm. Iwona Horsztyńska

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.