Przekaż 1,5 % podatku

KRS:   0000268913

cel szczegółowy/Informacje uzupełniające: 

Hufiec Pruszków Szczep 14

Dlaczego 1,5%?

Chorągiew Stołeczna ZHP, a w nim Hufiec Pruszków i Szczep 14 znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku dochodowego.

Środki z 1,5% nie stanowią dodatkowego obciążenia podatnika, a są częścią pobieranego podatku na rzecz Skarbu Państwa. Podatnik może natomiast zdecydować na jaki cel przeznaczyć te środki.

Przeznaczenie środków z 1,5%?

Pozyskane w ten sposób środki przez środowisko Szczepu 14 zostaną wykorzystane na pomoc:

  • w organizacji różnego rodzaju form metodycznych tj obozy, biwaki, rajdy
  • wdrażaniu programu wychowawczego ZHP w tym rozwoju charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy
  • w upowszechnianiu tradycji narodowej, patriotyzmu, kultury narodowej, wolontariatu
  • w kształceniu harcerzy i instruktorów

Jak przekazać 1,5%?

  1. W formularzu uzupełniamy część zatytułowaną Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).
  2. W polu Numer KRS należy wpisać numer organizacji: 0000268913
  3.  W polu kwoty proszę wpisać wartość, którą chcemy przekazać dla OPP, kwota jednak nie może przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  4. W polu Cel szczegółowy/Informacje uzupełniające 1,5% należy wpisać Hufiec Pruszków Szczep 14   

Dzięki temu pieniądze zostaną przekazane z Chorągwi bezpośrednio do naszego szczepu.