Składki członkowskie

Przynależność do ZHP wiąże się z obowiązkiem opłacania harcerskich składek członkowskich.

 Na co są wykorzystywane składki?

  • Z części należnej dla chorągwi: na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne oraz koszty administracyjne
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkoleni oraz pomoce dydaktyczne.
  • na ubezpieczenie dzieci i młodzieży

Osoby, które mają opłacone składki zwolnione są z podatku VAT (23%) za wszelkie biwaki i obozy.

Od 2021r istnieje możliwość dokonywania wpłat składek członkowskich kwartalnie lub jak dotychczas jednorazowo za cały rok. Składka powinna zostać wpłacona do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

Przy braku wpłaty składek, kadra harcerska jest zobowiązana przepisami, do skreślenia osoby, która nie opłaciła składek, z listy członków ZHP.

Składka członkowska 2024

Podstawowa składka członkowska w roku 2024 wynosi 180 zł lub kwartalnie po 45 zł.

Prosimy o wpłatę podstawowej składki członkowskiej poczynając od pierwszego kwartału z terminem do 20 stycznia 2024 lub jeżeli macie Państwo taką możliwość,  jednorazowo za cały rok 2024 w wysokości 180zŁ.

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków
Konto: 39 1140 1010 0000 2412 8400 1016
Kwota: 45 zł / 180 zł
tytułem:
składka członkowska za (… kwartał) 2024,
szczep 14, Imię i nazwisko (zucha, harcerza, instruktora)

Pomoc finansowa – darowizny

Jeżeli Państwo chcielibyście wesprzeć nas w naszej działalności w postaci darowizny to prosimy także o pomoc w postaci przelewu adresowanego jak poniżej (inne konto niż składki):

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków
Konto: 45 1140 1010 0000 2412 8400 1005
tytułem: Darowizna na rzecz szczepu 14MDHiZ

Dziękujemy za dokonanie wpłaty.