Składki członkowskie

Przynależność do ZHP wiąże się z obowiązkiem opłacania harcerskich składek członkowskich.
 Na co są wykorzystywane składki?
  • Z części należnej dla chorągwi: na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne oraz koszty administracyjne
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkoleni oraz pomoce dydaktyczne.
  • na ubezpieczenie dzieci i młodzieży
Osoby, które mają opłacone składki zwolnione są z podatku VAT (23%) za wszelkie biwaki i obozy. Składki opłacane są z „góry” za 12 miesięcy. Do końca grudnia powinny być zebrane składki za kolejny rok. Harcerze, którzy wstąpili do drużyny w bieżącym roku, opłacają składki od miesiąca w którym przybyli do drużyny do końca danego roku.

 

Wysokość składki członkowskiej i jej struktura zmieniła się w IV kwartale 2017 i wynosi   21zł (7zł miesięcznie)

Harcerze, zuchy  lub instruktorzy którzy płacili składkę roczną na 2017 na początku roku w wysokości 48zł + 48zł  (96zł) proszeni są o uzupełnienie składki o 9 zł za IV kw 2017

Wpłaty składek członkowskich dokonuje się na subkonto szczepu (składka za IV kw 2017)

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków

Konto: 45 1140 1010 0000 2412 8400 1005

Kwota:  21 zł

tytułem: 
składka członkowska za 4 kw 2017, 
szczep 14, Imię i nazwisko
(zucha, harcerza, instruktora) 

Składka członkowska 2018

Podstawowa składka członkowska za rok 2018r wynosi 84 zł. (7zł x 12)

Prosimy o wpłatę podstawowej składki jednorazowej rocznej w wysokości 84 zł z wpłatą do końca grudnia 2017r. oraz jeżeli Państwo macie możliwość wesprzeć dodatkowo nasz szczep finansowo przy wpłacie składki (obecna składka podstawowa nie obejmuje już rozwoju szczepu, drużyn, a potrzebujemy środki na materiały programowe drużyn, organizację wyjść, biwaków, wydarzeń, szkoleń, rozwój drużyn- przy ograniczeniu możliwości prowadzenia akcji zarobkowych ) to prosimy o dodatkową wpłatę np 40zł ( w sumie np, 124zł) i zaznaczenie tego oddzielnie w przelewie w poniższy sposób.

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków

Konto: 45 1140 1010 0000 2412 8400 1005

Kwota np:  124

tytułem: 
składka członkowska 84zł za 2018, 
szczep 14, Imię i nazwisko
(zucha, harcerza, instruktora) 
oraz pozostała część jako darowizna na rzecz szczepu
 

Dziękujemy za dokonanie wpłat

* W dniu 16.11.2017 zostało założone subkonto szczepowe w celu łatwiejszego zarządzania finansami. Poprzednie konto bezpośrednio na  hufiec 56 1140 1010 0000 2412 8400 1001 zmieniło się na subkonto szczepowe 45 1140 1010 0000 2412 8400 1005