Składki członkowskie

Przynależność do drużyny ZHP wiąże się z obowiązkiem opłacania składek harcerskich. Osoby, które mają opłacone składki zwolnione są z podatku VAT (23%) za wszelkie biwaki i obozy. Każdy harcerz i zuch, aby pozostawać na liście członków ZHP, musi mieć opłacone składki. Składki opłacane są z „góry” za 12 miesięcy. Do końca grudnia powinny być zebrane składki za kolejny rok. Harcerze, którzy wstąpili do drużyny w bieżącym roku, opłacają składki od miesiąca w którym przybyli do drużyny do końca tego roku.

 

Wysokość składki członkowskiej zmieniła się w IV kwartale 2017 i wynosi   21zł

Harcerze, zuchy  lub instruktorzy którzy płacili składkę roczną na 2017 na początku roku w wysokości 48zł + 48zł  (96zł) proszeni są o uzupełnienie składki o 9 zł za IV kw 2017

Wpłaty składek członkowskich dokonuje się na konto hufca (składka za IV kw 2017)

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków

Konto: 56 1140 1010 0000 2412 8400 1001

Kwota:  21 zł

tytułem: 
składka członkowska za 4 kw 2017, 
szczep 14, Imię i nazwisko
(zucha, harcerza, instruktora) 

 

Składki za rok 2018r wynoszą 84.

Proponujemy wpłatę jednorazową roczną w wysokości 84 zł z wpłatą do końca grudnia 2017r. lub kwartalnie płatne przed kolejnym kwartałem w wysokości 21 zł.

Jeżeli Państwo macie możliwość i ochotę wesprzeć dodatkowo nasz szczep finansowo przy wpłacie składki, to prosimy o zaznaczenie tego w przelewie w poniższy sposób

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków

Konto: 56 1140 1010 0000 2412 8400 1001

Kwota np:  124

tytułem: 
składka członkowska 84zł za 2018, 
szczep 14, Imię i nazwisko
(zucha, harcerza, instruktora) 
oraz darowizna 40zł na rzecz szczepu 14mdhiz
 

Dziękujemy za dokonanie wpłat