Składki członkowskie

Przynależność do ZHP wiąże się z obowiązkiem opłacania harcerskich składek członkowskich.
 Na co są wykorzystywane składki?
  • Z części należnej dla chorągwi: na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne oraz koszty administracyjne
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkoleni oraz pomoce dydaktyczne.
  • na ubezpieczenie dzieci i młodzieży
Osoby, które mają opłacone składki zwolnione są z podatku VAT (23%) za wszelkie biwaki i obozy. Składki opłacane są z „góry” za 12 miesięcy. Do końca grudnia powinny być zebrane składki za kolejny rok. Harcerze, którzy wstąpili do drużyny w bieżącym roku, opłacają składki od miesiąca w którym przybyli do drużyny do końca danego roku.

Składka członkowska 2020

Podstawowa składka członkowska w roku 2020 podobnie  wynosi 120 zł. (10zł x 12miesięcy)

Prosimy o wpłatę podstawowej składki jednorazowej rocznej za 2020 w wysokości 120 zł z wpłatą do końca grudnia 2019r. oraz jeżeli Państwo macie możliwość wesprzeć dodatkowo nasz szczep finansowo przy wpłacie składki (obecna składka podstawowa nie obejmuje już rozwoju szczepu, drużyn, a potrzebujemy środki na materiały programowe drużyn, organizację wyjść, biwaków, wydarzeń, szkoleń, rozwój drużyn- przy ograniczeniu możliwości prowadzenia akcji zarobkowych ) to prosimy o dodatkową wpłatę jako darowizna np 40zł  na podane w dalszej części odrębne konto.

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków

Konto: 39 1140 1010 0000 2412 8400 1016
Kwota:  120 zł

tytułem: 
składka członkowska 120zł za 2020, 
szczep 14, Imię i nazwisko
(zucha, harcerza, instruktora) 

Pomoc finansowa – darowizny

Jeżeli Państwo chcielibyście wyłącznie wesprzeć nas w naszej działalności w postaci darowizny to prosimy o pomoc w postaci przelewu adresowanego jak poniżej (inne konto niż składki):

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków 
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków

Konto: 45 1140 1010 0000 2412 8400 1005 
Tytułem: Darowizna na rzecz szczepu 14MDHiZ

Dziękujemy za dokonanie wpłat