Zapraszamy harcerzy i zuchy
na Harcerską Akcję Zimową
w pierwszym tygodniu ferii

szczepy