Deklaracje członkowskie i RODO

 

Chcesz dołączyć do ZHP?

pod adresem deklaracja.zhp.pl  znajduje się elektroniczna zgoda na przynależność Państwa dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego oraz informacje o RODO, którą powinni wypełnić rodzice lub opiekunowie prawni.

Drużyny:

Skrócona nazwa Pełna nazwa
14 MGZ „Leśni Wędrowcy” 14 Mazowiecka Gromada Zuchowa „Leśni Wędrowcy”
14 MDH Czarneckiego 14 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego
14 MDH–Żeńska 14 Mazowiecka Drużyna Harcerska – Żeńska
14MDS 14 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska z patrolem wędrowniczym
14szczep Instruktor, kadra szczepu 14MDHiZ

Dane kontaktowe do szczepu 14mdhiz@pruszkow.zhp.pl ,  do drużynowych na stronie Link do kontaktów

RODO

Jesteś już członkiem ZHP?

Uwaga! Jeśli jesteś już członkiem ZHP, poświadcz proszę zapoznanie się z zaktualizowanymi klauzulami informacyjnymi.
Aby to zrobić, wejdź na stronę deklaracja.zhp.pl 

Deklaracje papierowe- opcjonalnie

Deklaracja członkowska powyżej 16 roku życia- papierowa pod adresem deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska poniżej 16 roku życia – papierowa pod adresem deklaracja członkowska poniżej 16r

 

Czuwaj!