Deklaracje członkowskie i RODO

 Chcesz dołączyć do ZHP?

Deklarację członkowską i klauzulę RODO, nowi członkowie szczepu lub ich rodzice/opiekunowie dostają do wypełnienia w postaci ankiety internetowej na stronie ZHP , link do której zostanie wysłany na Wasz adres e-mail w trakcie wpisywania do ewidencji ZHP przez drużynowego.

Jeżeli taki mail nie doszedł, to istnieje także możliwość wypełnienia deklaracji w postaci papierowej. Dokumenty do pobrania podane są w dalszej części informacji.

Drużyny i jednostki w szczepie 14 MDHiZ do wpisania do deklaracji:

Skrócona nazwa Pełna nazwa
14 MGZ „Leśni Wędrowcy” 14 Mazowiecka Gromada Zuchowa „Leśni Wędrowcy”
14 MGZ „Leśne Duszki” 14 Mazowiecka Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”
14 MDH Czarneckiego 14 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego
14 MDH 14 Mazowiecka Drużyna Harcerska przy
14MDS 14 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska z patrolem wędrowniczym
14szczep Instruktor, kadra szczepu 14MDHiZ

Dane kontaktowe do szczepu 14mdhiz@pruszkow.zhp.pl ,  do drużynowych na stronie Link do kontaktów

Deklaracje członkowskie i klauzule RODO w wersji papierowej (wyjątkowe sytuacje)

  • Deklaracja członkowska powyżej 16 roku życia

deklaracja członkowska

  • Zgoda na przynależność-deklaracja członkowska poniżej 16 roku życia

deklaracja członkowska poniżej 16r

Czuwaj!

Kadra szczepu 14MDHiZ