Deklaracje członkowskie i RODO

 Chcesz dołączyć do ZHP?

Deklarację członkowską i klauzulę RODO, nowi członkowie szczepu lub ich rodzice/opiekunowie dostają do wypełnienia w postaci ankiety internetowej na stronie ZHP , link do której zostanie wysłany na Wasz adres e-mail w trakcie wpisywania do ewidencji ZHP przez drużynowego.

Jeżeli taki mail nie doszedł, to istnieje także możliwość wypełnienia deklaracji w postaci papierowej. Dokumenty do pobrania podane są w dalszej części informacji.

Drużyny i jednostki w szczepie 14 MDHiZ do wpisania do deklaracji:

Skrócona nazwa Pełna nazwa
14 MGZ „Leśni Wędrowcy” 14 Mazowiecka Gromada Zuchowa „Leśni Wędrowcy”
14 MDH Czarneckiego 14 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego
14 MDH–Żeńska 14 Mazowiecka Drużyna Harcerska – Żeńska
14MDS 14 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska z patrolem wędrowniczym
14szczep Instruktor, kadra szczepu 14MDHiZ

Dane kontaktowe do szczepu 14mdhiz@pruszkow.zhp.pl ,  do drużynowych na stronie Link do kontaktów

RODO

Jesteś już członkiem ZHP?

Uwaga! Jeśli jesteś już członkiem ZHP, poświadcz proszę zapoznanie się z zaktualizowanymi klauzulami informacyjnymi.
Aby to zrobić, wejdź na stronę deklaracja.zhp.pl 

 

Deklaracje członkowskie i klauzule RODO w wersji papierowej (wyjątkowe sytuacje)

  • Deklaracja członkowska powyżej 16 roku życia

deklaracja członkowska

  • Zgoda na przynależność-deklaracja członkowska poniżej 16 roku życia

deklaracja członkowska poniżej 16r

Czuwaj!

Kadra szczepu 14MDHiZ