Konta szczepu i faktury

Zakupy dokonywane na rzecz hufca, szczepu, drużyny powinny być dokonywane na: 

Chorągiew Stołeczna ZHP
ul. Piaskowa 4
01-067 Warszawa
NIP: 527-252-61-38

Konta do wpłat na rzecz szczepu w zależności od przeznaczenia

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków
Konto: 39 1140 1010 0000 2412 8400 1016
Kwota:  180 zł
tytułem: składka członkowska 180zł za 2024,
szczep 14, Imię i nazwisko (zucha, harcerza, instruktora)

DAROWIZNY I AKCJE ŚRÓDROCZNE- KONTO PODSTAWOWE

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków
Konto: 45 1140 1010 0000 2412 8400 1005
Tytułem: Darowizna na rzecz szczepu 14MDHiZ

OBOZY I ZIMOWISKA

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków 
ul. Jasna 2 05-804 Pruszków
Konto: 12 1140 1010 0000 2412 8400 1017
Tytułem: Dodatkowa składka członkowska
zadaniowa HAL – (drużyna), (imię i nazwisko